НАЗАД Ваш результат 0%

Ushbu krossvord shartidagi so’zlarini toping. So’zlar krossvord markazidagi “QONUN” so’zi bilan kesishishi kerak RU

1.
2.
3.
4.
5.
  • 1. Majburiy to’lov RU
  • 2. Jinoyat oqibati RU
  • 3. Keksalar uchun maosh RU
  • 4. Hukm o’qiladigan joy RU
  • 5. Pul saqlanadigan bino RU

Ushbu krossvordni to’g’ri yechsangiz, belgilangan kataklarda biz uchun muhim bo’lgan manbaning nomi kelib chiqadi RU

1.
2.
3.
4.
5.
  • 1. Majburiy to’lov RU
  • 2. Jinoyat oqibati RU
  • 3. Keksalar uchun maosh RU
  • 4. Hukm o’qiladigan joy RU
  • 5. Pul saqlanadigan bino RU
Chat