ARTQA Siziń nátiyjeńiz 0%

Jańalıqlar

12:22 - 08.05.2023
733
Balalardı shańaraqlarǵa tárbiyaǵa alıw tártibi belgilendi
12:21 - 08.05.2023
708
“To'maris izdoshlari” jámáátlik toparları iskerligi jolǵa qóyıladı
12:18 - 08.05.2023
695
Ulıwma orta bilimlendiriw haqqındaǵı elektron gúwalıqlardı beriw tártibi belgilendi
Chat