ORTGA Sizning natijangiz 0%

Huquqbuzarlik nima?

 • A

  qonun hujjatlari bilan taqiqlangan xatti-harakat

 • B

  huquqqa hilof xatti-harakat

 • C

  barchasi to‘g‘ri

Majburiyat nima?

 • A

  bajarilishi kerak bo‘lgan harakat yoki harakatsizlik

 • B

  bajarishning imkoni bo‘lmagan ish

 • C

  kutilmagan hodisa

Oila nima?

 • A

  jamiyatning bir bo‘g‘ini

 • B

  tadbirkorlik subyekti

 • C

  ta'lim-tarbiya maskani

Insonlar qanday huquqlarga ega bo‘lishi mumkin?

 • A

  ta’lim olishi mumkin

 • B

  erkin kasb tanlashi mumkin

 • C

  barcha javob to‘g‘ri

Fuqarolarning burchlariga nimalar kiradi?

 • A

  qonunlarga itoat etish

 • B

  ekologiya va tabiatni asrash

 • C

  barcha javob to‘g‘ri

O‘zbekiston Respublikasida qanday davlat hokimiyatlari bor?

 • A

  qonun chiqaruvchi

 • B

  ijro etuvchi

 • C

  hamma javob to‘g‘

Shaxsiy huquqlarga nimalar kiradi?

 • A

  yashash huquqi

 • B

  o‘z fikrlarini gapirish

 • C

  barcha javoblar to‘g‘ri

Qonun nima?

 • A

  vakolatli organ tomonidan qabul qilinadigan hujjat

 • B

  huquq va majburiyatlarni belgilaydigan hujjat

 • C

  barcha javob to‘g‘ri

Qonunlarni kim qabul qiladi?

 • A

  Hukumat

 • B

  Prezident

 • C

  Parlament

O‘zbekiston Respublikasida parlament nima deb ataladi?

 • A

  Oliy Kengash

 • B

  Oliy Majlis

 • C

  Vazirlar Mahkamasi

Chat